Proizvodi u webshopu

Partneri sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Facebook Like Box

Provera vozila na tehničkom pregledu
Poslednje ažurirano petak, 04 maj 2012 12:28

Podatke su preuzete iz:
PRAVILNIK O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA
("Službeni glasnik SRS", br. 23/84)

Pregled uređaja za upravljanje vozilom

Pri pregledu uređaja za upravljanje proverava se da li je moguće lako, brzo i na siguran način menjati pravac kretanja vozila, a naročito:

 • slobodan hod točka upravljača
 • prenošenje okretanja točka upravljača na prednje točkove, potrebna sila za okretanje točka upravljača, zazori u prenosnim elementima, pričvršćenost nepokretnih spojeva
 • postojanje mehaničkih oštećenja
 • ispravnost svih elemenata servoupravljača, a posebno postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja ili slabljenost creva i cevovoda.

Pregled uređaja za zaustavljanje vozila

Pri pregledu uređaja za zaustavljanje proverava se sigurnost, brzina i efikasnost delovanja uređaja za zaustavljanje, a naročito:

 • najvešća sila aktiviranja i kočni koeficijent radne kočnice i pomoćne kočnice
 • razlika sile kočenja na točkovima iste osobine i sinhronizovano delovanje
 • parkirana kočnica
 • slobodan hod komandi, odziv i reagovanje
 • postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja ili oslabljenost creva i cevovoda
 • pad pritiska u pneumatsko-prenosnom uređaju kada nije uključen sistem za puštanje motora u rad
 • pojava curenja ulja pri aktiviranju kočnica sa hidrauličnim prenosnim uređajem
 • ispravan rad usporača, ako je propisan
 • ispravan rad uređaja koji obezbeđuje neprekidno podešavanje intenziteta kočenja srazmerno promeni opterećenja, ako je propisan
 • ispravnost priključaka kočnica za priključna vozila

Prilikom pregleda uređaja za zaustavljanje, dobija se kočni dijagram za svako vozilo, osim motocikla, traktora, traktorske prikolice, prikolice sa inercionom kočnicom i vozila čiji osovinski pristisak prelazi nosivost valjka. Određivanje kočnog koeficijenta, ovih vozila, vrši se pomoću merača usporenja na poligonu.
Kočni dijagram je sastavni deo zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu i na njemu se unose registarski broj vozila i datum ispitivanja kočnica.

Pregled uređaja za osvetljavanje puta i vozila i davanje svetlosnih znakova

Pri pregledu uređaja za osvetljavanje puta i vozila i davanje svetlosnih znakova proverava se ugradnja i povezivanje uređaja za propisno uključivanje i rad, a naročito:

 • da li su ugrađeni svi uređaji propisani za vozilo
 • postojanje uređaja čije postavljanje ili ugradnja nisu dozvoljeni
 • boja, broj i položaj pojedinih uređaja
 • usmerenost i intenzitet svetla
 • oblik, veličina i položaj katadioptera
 • da li su propisano postavljeni farovi za maglu, farovi za osvetljavanje radnog mesta, svetla za vožnju unazad, pokretni far, zadnje svetlo za maglu, parkirna svetla, gabaritna svetla, rotaciona svetla i povezivanje ovih uređaja za propisno uključivanje u rad
 • postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja
 • ispravnost električnih priključaka za priključna vozila

Pri pregledu uređaja proverava se da li su dobro pričvršćeni na svojim mestima i da li su delovi električne instalacije neoštećeni i u dobrom stanju za ispravno uključivanje i rad uređaja.

Pregled uređaja koji omogućuju noramalnu vidljivost

Pri pregledu uređaja koji omogućuju normalnu vidljivost proverava se naročito:

 • da li vetrobran i sva okna na vozilu ispunjavaju propisane uslove u pogledu materijala od koga su izrađeni i da li su dobro pričvršćeni u svojim ležištima
 • uključivanje i rad brisača i perača vetrobrana
 • broj, veličina i postavljanje vozačkih ogledala
 • postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja

Pregled uređaja za davanje zvučnih znakova

Pri pregledu uređaja za davanje zvučnih znakova proverava se naročito da li uređaj proizvodi zvuk propisane jačine, uključivanje uređaja i da li su na vozilu ugrađeni uređaji koji propisima nisu dozvoljeni.

Pregled uređaja za kontrolu i davanje znakova

Pri pregledu uređaja za kontrolu i davanje znakova proverava se naročito:

 • ispravnost tahografa
 • da li su ugrađeni svi uređaji za kontrolu i davanje znakova propisani za vozilo
 • uključivanje i rad

Pregled uređaja za odvođenje i ispuštanje izduvnihgasova

Pri pregledu uređaja za odvođenje i ispuštanje izduvnih gasova proverava se usmerenost izduvne cevi i prigušivanje zvuka izduvnih gasova.

Pregled priključnog uređaja za spajanje vučnog vozila i priključnog vozila

Pri pregledu priključnog uređaja za spajanje vučnog vozila i priključnog vozila proverava se naročito:

 • postavljanje priključnog uređaja u propisani položaj
 • osovinica sa osiguračem
 • pričvršćenost priključnog uređaja

Posebna pažnja obraća se na priključni uređaj koji je naknadno ugrađen na vozilu.

Pregled ostalih uređaja i delova vozila od značaja za bezbednost saobraćaja

Pri pregledu voznog postroja kontroliše se da li osnovne dimenzije vozila odgovaraju fabričkoj dokumentaciji, odnosno odobrenju, a naročito:

 • veza između okvira odnosno karoserije i točkova, postojanje oštećenja
 • postavljanje točkova na svojim rukavicama ili poluvratilima, osiguranje i zazor
 • pričvršćenost elemenata elastičnog sistema za oslanjanje za svoje nosače i pojave mehaničkih oštećenja

Pri pregledu karoserije, odnosno samonoseće konstrukcije karoserije proverava se naročito:

 • da boja karoserije nije oštećena ili izmenjena u toj meri da se ne može utvrditi o kakvoj se boji radi
 • postojanje deformacija ili oštećenja zbog kojih postoji opasnost od pojava loma i sigurnost veza zakivcima, zavrtnjima i varovima
 • prepravljanje u okviru rama ili nosećeg dela konstrukcije radi povećanja ili smanjenja teretnog prostora ili iz bilo kog drugog razloga
 • deformisanje oblika

Pri pregledu motora proverava se naročito:

 • odnos snage motora i najveće dozvoljene težine
 • buka koju vozilo proizvodi
 • da li motor zadovoljava propisane uslove u pogledu ispuštanja ugljenmonoksida - benzinski motori, odnosno koeficijenta apsorpcije svetlosti - dizel motori
 • pričvršćenost motora na svojim osloncima i ispravnost elemenata za vezu
 • da li je motor kompletan odnosno da li su ugrađeni svi agregati za određenu pogonsku energiju

Pri pregledu pogonskih uređaja proverava se naročito:

 • ispravnost uređaja za prenos snage od motora do pogonskih točkova, pričvršćenost na svojim osloncima i pojave oštećenja
 • ispravnost veze između pojedinih pogonskih uređaja - spojnice, menjača, kardanskih vratila, pogonskog mosta, pričvtšćenost i zazori, postojanje oštećenja.

Pri pregledu točkova i pneumatika proverava se naročito:

 • dimenzije točkvoa i pneumatika prema najvećoj dozvoljenoj brzini kretanja vozila i po fabričkoj dokumentaciji o najvećoj dozvoljenoj masti za vozilo
 • da li su na točkovima iste osovine pneumatici jednaki po vrsti, tipu, nosivosti i dimenzijama
 • dubina šare pneumatika po obimu i širini protektora
 • pričvršćenost točkova odgovarajućim brojem zavrtnjeva
 • postojanje mehaničkih ili drugih oštećenja točkova i guma

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila na kojima je propisano ili dozvoljeno da se nalaze određeni uređaji ili delovi, proverava se postojanje i ispravnost odnosno propisana ugradnja, postavljanje ili uređenje:

 • stepenica na vozilima kojima se vrši prevoz putnika, isturenih delova i ukrasnih predmeta na prednjem spoljašnjem delu vozila, reklamnih tabli ili reklamnih natpisa, oslonaca za noge vozača i putnika i držača za putnike na motociklu, unutrašnjeg prostora kabine za vozače i prostora za putnike, pribora, alata, uređaja i opreme, unutrašnje rasveta, otvora, nalivaka za punjenje rezervoara sa gasom, sigurnosnog ventila i armature - ako je na vozilu ugrađena oprema za pogon na sabijeni ili tečni gas
 • vrata, pomoćnih vrata za izlaz putnika, bočnih vrata koja izlaze van gabarita vozila, brava na vratima, poklopaca na spoljašnjim stranama motornih i priključnih vozila, akumulatora, prekidača na glavnom kablu električne instalacije, sedišta i naslona, blatobrana i branika
 • uređaja za obezbeđenje vozila od neovlašćene upotrebe, priključaka za vezivanje sigurnosnih pojaseva, uređaja za odmrzavanje i odmagljivanje vetrobrana, za grejanje i provetravanje kabine za vozače i prostora za putnike

Na određenim vozilima proveravaju se naročito specijalni uređaji kao što su: priključci za transport opasnih materija, zvučni i optički signalni uređaji na specijalnim vozilima, udvojene komande na vozilima za obuku kandidata za vozače, komande na preuređenim vozilima za invalide i slično.

Pregled opreme vozila

Pri vršenju tehničkog pregleda vozila proverava se da li za vozilo postoji celokupna propisana oprema i da li je ispravna za upotrebu, a naročito: rezervni točak, znak za obeležavanje vozila zaustavljenog na kolovozu puta, oprema za pružanje prve pomoći, klinasti podmetači i rezervne sijalice.

 

Prijavite se


Vaša korpa

Prikaži korpu
Vaša korpa je trenutno prazna.

pretražite...

Anketa

Šta mislite o našem sajtu?