Proizvodi u webshopu

Partneri sajta

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Facebook Like Box

Podela vozila
Poslednje ažurirano petak, 04 maj 2012 12:32

Podatke su preuzete iz:
PRAVILNIK O PODELI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA I TEHNIČKIM USLOVIMA ZA VOZILA U SAOBRAĆAJU NA PUTEVIMA
("Službeni glasnik RS", broj 64/2010, 69/2010, 81/2011)

Vrsta L - mopedi, motocikli, tricikli i četvorocikli

 • Vrsta L1 - moped, jeste vozilo sa dva točka čija maksimalna konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.
 • Vrsta L2 - laki tricikl, jeste vozilo sa tri točka sa bilo kakvim rasporedom točkova čija maksimalna konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.
 • Vrsta L3 - motocikl, jeste vozilo sa dva točka čija maksimalna konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili sa motorom čija zapremina cilindara u slučaju da se radi o
  motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.
 • Vrsta L4 - motocikl sa bočnim sedištem, jeste vozilo sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na uzdužnu srednju ravan čija maksimalna konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili radna zapremina u slučaju da se radi o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.
 • Vrsta L5 - teški tricikl, jeste vozilo na tri točka simetrično raspoređena u odnosu na uzdužnu srednju ravan sa motorom čija maksimalna konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili ako radna zapremina u slučaju da se radi o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.
 • Vrsta L6 - laki četvorocikl, jeste motorno vozilo sa četiri točka: čija masa praznog vozila nije veća od 350 kg, što ne uključuje masu baterija, ako je reč o električnim vozilima; čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h; koji imaju motor čija radna zapremina za motore sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) sa pogonom na benzin ne prelazi 50 cm3 i čija najveća neto snaga ne prelazi 4 kW za SUS motore sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.
 • Vrsta L7 - teški četvorocikl, jeste motorno vozilo s četiri točka: koji ne odgovara uslovima iz vrste L6; čija masa praznog vozila nije veća od 400 kg, odnosno 550 kg za vozila za prevoz tereta, što ne uključuje masu baterija ako je reč o električnim vozilima; čija najveća neto snaga motora ne prelazi 15 kW.

Vrsta M - vozila za prevoz putnika

 • Vrsta M1 - putničko vozilo, jeste vozilo vrste M koje ima najviše devet sedišta uključujući i sedište za vozača.
 • Vrsta M2 - laki autobus, jeste vozilo vrste M koje ima više od devet sedišta uključujući i sedište za vozača, i koje ima najveću dozvoljenu masu koja ne prelazi 5 t.
 • Vrsta M3 - teški autobus, jeste vozilo vrste M koje ima više od devet sedišta uključujući i sedište za vozača, i koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 5 t.

Vozila vrsta M2 i M3 (autobusi) se razvrstavaju u klase:

 • Klasa I - gradski autobus, jeste autobus ili trolejbus koji uz mesta za sedenje, pored prostora za stajanje između sedišta, ima i poseban prostor za stajanje putnika, i ima opremu za olakšano ulaženje i izlaženje putnika pri čestim zaustavljanjima i njihovo pomeranje duž vozila.
 • Klasa II - prigradski autobus, jeste autobus koji pored mesta za sedenje ima mesta za stajanje isključivo na prolazu između sedišta.
 • Klasa III - međugradski autobus, jeste autobus koji ima isključivo mesta za sedenje.
 • Klasa A - gradski i prigradski autobus, jeste vozilo koje je namenjeno da vozi putnike koji sede, odnosno koji stoje. Ako je gradski i prigradski autobus namenjen za prevoz putnika i koji sede i koji stoje tada taj autobus ima sedišta i dodatke za putnike koji stoje.
 • Klasa B - međugradski autobus, jeste vozilo koje nije namenjeno za prevoz putnika koji stoje i koje nema dodatke za putnike koji stoje.

Klasa A obuhvata klase I i II.


Zglobni autobus je vozilo: koje se sastoji od dva ili više jasno razdvojenih delova koji su međusobno povezani; koje ima putnička odeljenja svake sekcije međukomuniciraju tako da putnici mogu da se slobodno kreću između njih; čiji delovi su čvrsto povezani tako da mogu biti odvojeni jedino operacijom koja zahteva kapacitete koji se normalno nalaze jedino u radionicama.

Autobusi koji uključuju dve ili više neodvojivih ali jasno definisanih jedinica trebalo bi da se tretiraju kao jedno vozilo.

Vrsta N - teretna vozila

 • Vrsta N1 - lako teretno vozilo, jeste vozilo vrste N čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t.
 • Vrsta N2 - srednje teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 3,5 t, ali koja ne prelazi 12 t.
 • Vrsta N3 - teško teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 12 t. U slučaju vozila namenjenog za vuču poluprikolica, masa koja će biti razmatrana za razvrstavanje vozila je najveća dozvoljena masa ovog vozila.

Oprema i instalacija stalno ugrađena na vozila posebne namene (kranovi, pokretne radionice, vozila za razglas, itd.) smatraju se kao teret (stalni teret).

Vrsta O - priključna vozila

 • Vrsta O1 - lako priključno vozilo, jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t.
 • Vrsta O2 - malo priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina, kada je povezana na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti, prelazi 0,75 t, ali ne prelazi 3,5 t.
 • Vrsta O3 - srednje priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina, kada je povezana na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti, prelazi 3,5 t ali ne prelazi 10 t.
 • Vrsta O4 - veliko priključno vozilo, jeste priključno vozilo čije statičko vertikalno opterećenje preneto na horizontalnu podlogu preko svojih osovina, kada je povezana na vučno vozilo i opterećeno do deklarisane nosivosti, prelazi 10 t.

Priključna vozila vrsta O2, O3 i O4 razvrstavaju se u jednu od sledećih klasa, i to u klasu:

 • Poluprikolica - u koju se svrstava priključno vozilo, na kojem su sve osovine postavljene iza njegovog težišta (određenog pri ravnomerno opterećenom vozilu), i koje je opremljeno uređajem koji obezbeđuje prenos horizontalnih i vertikalnih sila na vučno vozilo, i pri čemu jedna ili više osovina mogu biti pogonjene sa vučnog vozila.
 • Prikolica - u koju se svrstava priključno vozilo koje ima najmanje dve osovine, koje je opremljeno zglobno vezanim vučnim uređajem (rudom) koji može da se pomera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i kontroliše pravac prednje osovine, a koje ne prenosi značajno vertikalno opterećenje na vučno vozilo, pri čemu jedna ili više osovina mogu biti pogonjene sa vučnog vozila.
 • Prikolica sa centralnom osovinom - u koju se svrstava priključno vozilo, opremljeno sa vučnim uređajem koji ne može da se pomera vertikalno (u odnosu na prikolicu) i na kojem je osovina postavljena blizu težišta vozila (kada je ravnomerno opterećeno) tako da se samo malo vertikalno opterećenje, koje ne prelazi 10 % od onog koje odgovara maksimalnoj masi prikolice ili opterećenju od 1000 daN (koje je manje), prenosi na vučno vozilo, i pri čemu jedna ili više osovina mogu biti pogonjene sa vučnog vozila.

U slučaju poluprikolica i prikolica sa centralnom osovinom, najveća dozvoljena masa koja se uzima za klasifikovanje prikolice odgovara statičkom vertikalnom opterećenju prenetom na zemlju preko osovina poluprikolice ili priključnog vozila sa centralnom osovinom, kada je povezana na vučno vozilo i opterećena do dozvoljene nosivosti.

 

Prijavite se


Vaša korpa

Prikaži korpu
Vaša korpa je trenutno prazna.

pretražite...

Anketa

Šta mislite o našem sajtu?